« späť na oznamy

Pozvánka na informačnú aktivitu
06. máj 2019

 

                           GEMERSKÉ  REGIONÁLNE  ZDRUŽENIE   

                            VLASTNÍKOV NEŠTÁTNYCH LESOV

                                   Šafárikova č. 71, 048 01 Rožňava

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                

 

 

P O Z V Á N K A

na informačnú aktivitu k projektu

 

Optimalizácia verejných politík s dopadom na vidiek

 

 

 

Termín a miesto konania:

 

10. – 11.05.2019  – Penzión  U Bieleho Koňa, Brzotín

 

 

 

Program:

 

10.05.2019 piatok

            14,00 – 15,00             Prezentácia  a ubytovanie účastníkov

            15,00 – 17,00             Oboznámenie s doterajším priebehom prác na projekte

prezentácia výsledkov

            17,00 – 17,20             prestávka

            17,20 – 19,00             Oboznámenie s doterajším priebehom prác na projekte

prezentácia výsledkov          

19,00 – 20,00             Večera

            20,00 – 22,00             Diskusia

 

 

11.05.2018 sobota

            07,30 – 08,00              Raňajky

            08,00 – 09,50             Vytváranie skupín

            09,50 – 10,10             Prestávka

            10,10 – 12,00             Zameranie práce jednotlivých skupín

            12,00 – 12,30             Obed

            12,30 – 13,00             Záver

 

 

 Ing. Ján Lach

predseda VV GRZVNL

 

 

 

 

tel./fax:   058  732 9810 , mobil:     0905  892 130         e-mail:  gemerlesy@nextra.sk                                www.grzvnl.eu   

IČO: 31946453                                                DIČ: 2021432226                                      Bank. spoj.: SK39 0900 0000 0000 9962 6934