« späť na oznamy

Pozvánka na informačné aktivity
23. jún 2020

 

Gemerské regionálne združenie vlastníkov neštátnych lesov

Šafárikova č. 71, 048 01 Rožňava          

________________________________________________________________                                                                                                                                        

 

P O Z V Á N K A

na informačnú aktivitu k projektu

„Optimalizácia verejných politík s dopadom na vidiek“

 

 

Pozývame vlastníkov lesov,  členov urbárov, pozemkových spoločenstiev, farmárov, podnikateľov v cestovnom ruchu, odbornú verejnosť a obyvateľov vidieka.

 

Termín a miesto konania:

 

16.07.2020   17,00 hod. Šafárikova 71, Rožňava

prihlášky telefonicky do 15.07.2020

 

 

Program:

-      prezentácia tém verejných politík

-      diskusia 

 

 

                                                                             Ing. Ján Lach

                                                                           predseda VV GRZVNL

 Účastníkov informačnej aktivity žiadame, aby dodržiavali nariadedenia vydané Úradom verejného zdravotníctva v súvislosti s ochorením COID-19.

tel./fax:058 732 9810, mobil:0905  892 130, e-mail: gemerlesy@nextra.sk ; www.grzvnl.eu 

IČO: 31946453               DIČ: 2021432226      Bank. spoj.: SK39 0900 0000 0000 9962 6934                

 
 
Share

Gemerské regionálne združenie vlastníkov neštátnych lesov

Šafárikova č. 71, 048 01 Rožňava          

_________________________________________________________________________________________________