« späť na oznamy

Pozvánka na informačné aktivity
08. december 2019

 

 

 

              

 

GEMERSKÉ  REGIONÁLNE  ZDRUŽENIE   

                    VLASTNÍKOV NEŠTÁTNYCH LESOV

                       Šafárikova č. 71, 048 01 Rožňava

 

                                    ___________________________________________________________________                               

 

P O Z V Á N K A

na informačnú aktivitu k projektu

„Optimalizácia verejných politík s dopadom na vidiek“

 

 

Pozývame vlastníkov lesov,  členov urbárov, pozemkových spoločenstiev, farmárov, podnikateľov v cestovnom ruchu, odbornú verejnosť a obyvateľov vidieka.

 

Termín a miesto konania:

 

17.12.2019  08,00 hod. Penzión Biely Kôň  v Brzotíne

prihlášky telefonicky do 15.12.2019

 

 

Program:

-      prezentácia tém verejných politík

-      diskusia 

 

 

                                                                             Ing. Ján Lach

                                                                            predseda VV GRZVNL

 

tel./fax:   058  732 9810 , mobil:     0905  892 130,    e-mail:  gemerlesy@nextra.sk  www.grzvnl.eu 

IČO: 31946453               DIČ: 2021432226      Bank. spoj.: SK39 0900 0000 0000 9962 6934