« späť na oznamy

Pozvánka na informačné aktitvity
02. február 2019

                         

 

 

 

              

 

GEMERSKÉ  REGIONÁLNE  ZDRUŽENIE   

                    VLASTNÍKOV NEŠTÁTNYCH LESOV

                       Šafárikova č. 71, 048 01 Rožňava

 

                                    ___________________________________________________________________                              

 

P O Z V Á N K A

na informačnú aktivitu k projektu

 

Pozývame vlastníkov lesov , členov urbárov, pozemkových spoločenstiev, farmárov a  širokú verejnosť žijúcu na vidieku na stretnutie k projektu „Optimalizácia verejných politík s dopadom na vidiek“

 

 

Termín a miesto konania:

 

15.3.2019  09,00 hod. Penzión Biely Kôň  v Brzotíne

 

Program:

-       Prezentácia projektu

-       Predstavenie navrhovaných analýz

-       Diskusia k jednotlivým analýzam

 

 

 

 

 

                                                                                                 Ing. Ján Lach

                                                                                              predseda VV GRZVNL

 

 

 

 

tel./fax:   058  732 9810 , mobil:     0905  892 130         e-mail:  gemerlesy@nextra.sk                                www.grzvnl.eu                                                IČO: 31946453                                                DIČ: 2021432226                                      Bank. spoj.: SK39 0900 0000 0000 9962 6934