« späť na oznamy

Poznánka na informačné aktivity
31. január 2019


                        


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  GEMERSKÉ  REGIONÁLNE  ZDRUŽENIE   

                            VLASTNÍKOV NEŠTÁTNYCH LESOV

                                   Šafárikova č. 71, 048 01 Rožňava

 

_____________________________________________________________________                                                                                                                                                

 

 

 

 

P O Z V Á N K A

na informačnú aktivitu k projektu

 

Optimalizácia verejných politík s dopadom na vidiek

 

 

 

Termín a miesto konania:

 

26.2.2019  14,00 hod. Kancelária GRZVNL  Šafárikova 71, Rožňava

 

 

 

-       Prezentácia projektu

-       Predstavenie navrhovaných analýz

-       Diskusia k prednesenému

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Ing. Ján Lach

                                                                                              predseda VV GRZVNL

 

 

 

 

 

 

 

 

tel./fax:   058  732 9810 , mobil:     0905  892 130         e-mail:  gemerlesy@nextra.sk                                www.grzvnl.eu                                                IČO: 31946453                                                DIČ: 2021432226                                      Bank. spoj.: SK39 0900 0000 0000 9962 6934