« späť na oznamy

Regionálny informačný deň
08. december 2019

GEMERSKÉ REGIONÁLNE  ZDRUŽENIE

VLASTNÍKOV NEŠTÁTNYCH LESOV

Šafárikova č. 71, 048 01 Rožňava

Gemerské regionálne združenie vlastníkov neštátnych lesov v spolupráci s ÚNIOU RZVNLS

pozývajú  vlastníkov a obhospodarovateľov neštátnych lesov   na tradičný

Regionálny informačný deň

na GEMERI - BIM2019

Byť informovaní, Informovať a Motivovať i

Nové administratívne záťaže pre urbáre po novelách „reštitučného zákona“, zákona o lesoch a zákona o ochrane prírody a krajiny. Ako sa na to v urbároch pripraviť?

08, 00 – 08,30   prezentácia účastníkov

08, 30 – 10, 30  novela zákona o pôde dotýkajúce sa urbárov v praxi  ( reštitúcia, sceľovanie, nájom)

10, 30- 10,45     prestávka s občerstvením

10, 45 –12,00    novela zákona o lesoch  ( evidencia obhospodarovateľov a iné novinky)

12, 00-  12,30    Prerokovanie verejnej zbierky „Za priaznivé životné prostredie na svojom súkromnom lesnom majetku“

12, 30-  13,00    prestávka s občerstvením

13, 00-  14,45    zákon o lesoch a súvisiaca úprava v zákone o ochrane prírody a krajiny

14,45 -  15,30    krátka prestávka a diskusia účastníkov

Seminár je „šitý na mieru“ najmä členom orgánov pozemkových spoločenstiev a ich hospodárom k novelám  zákonov 229/1991Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde ( novela 158/2019 Z.z.), ktorým sa menil zákon o lesoch, priamej novele zákona o lesoch a novele zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorá je významne  prepojená so zákonom o lesoch. Všetky tieto novely prinášajú množstvo zmien v užívaní lesného majetku.

Cieľom seminára je preto poskytnúť účastníkom prvotné poznatky zo schválenej legislatívy, ktorej ustanovenia postupne vstupujú do platnosti a významne budú ovplyvňovať aj činnosť  urbárov v  aplikačnej praxe ustanovení zákona o pozemkových spoločenstvách a naznačiť aj cesty riešení v podobe „chytrých inovácii“.,                        

 

Súčasne budeme informovať o aktivitách ÚNIE a aktuálnej situácii v lesnom sektore v kontexte prijatých legislatívnych zmien a blížiacich sa parlamentných volieb 2020 dotýkajúcich sa aj urbárnikov. Priestor vytvoríme aj na   diskusiu o uvedených témach zo zainteresovanými osobami medzi lektormi a vlastníkmi a obhospodarovateľmi neštátnych lesov priamo v regióne.

 

Prednášajúci: Ing. Erik Rozkopál  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

 

Penzión U bieleho koňa, Kružnianska 514,  Brzotín

17.decembra 2019 o 8,00 hod.

 

                                                               LEN PRE PRIHLÁSENÝCH !!!

 

Kontakt: Ing. Ján Lach,  0905 892 130  email: gemerlesy@nextra.sk

Prihlásiť sa do 13.12.2019 na vyššie uvedenú e-mailovú adresu (prednostne členovia GRZVNL).

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tel./fax:   058  732 9810         e-mail:  gemerlesy@nextra.sk       IČO: 31946453        DIČ: 2021432226        Bank. spoj.: 0099626934/0900

mobil:     0905  892 130         www.grzvnl.eu