« späť na oznamy

Pôda a les ako zdroj obživy versus NATURA 2000 a vtáčie územia
03. októbra 2013

Pozvánka na seminár Pôda a les ako zdroj obživy versus NATURA 2000 a vtáčie územia