« späť na oznamy

4. medzinárodná konferencia vlastníkov lesov
10. september 2018

 

Pozvánka

4.medzinárodná konferencia vlastníkov a obhospodarovateľov lesov na Slovensku

Lesy pre spoločnosť

9. –10. októbra 2018

Košická Belá

 

Vážené dámy, vážení páni,

 

GRZVNL Vás srdečne pozýva na 4. medzinárodnú konferenciu neštátnych vlastníkov a obhospodarovateľov lesov na Slovensku, opäť do Košickej Belej.

Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre získanie nových poznatkov a výmenu skúseností medzi vlastníkmi a obhospodarovateľmi lesov a odborníkmi zo štátnej správy, vedy, vzdelávania a mimovládnych organizácií. Odznejú vyžiadané odborné príspevky  so zameraním na hlavné témy konferencie a bude vytvorený priestor pre panelovú diskusiu účastníkov.

 

Témy konferencie

  • Postavenie vlastníkov lesov
  • Ochrana prírody a vlastník lesa
  • Aktuálne poznatky o stave a vývoji lesov

 

program konferencie

9. október 2018 (utorok) Ochrana prírody

08,30 – 09,30     Prezentácia

09,30 – 10,30     Otvorenie konferencie

Ing. Ján Lach      Privítanie účastníkov a otvorenie konferencie

Ing. Peter  Kicko Príhovor

Ing. Pavol László Pripravované legislatívne zmeny v lesnom hospodárstve

Ing. Alexander Čarný  Finančné podpory lesného hospodárstva

 

10,30 – 13,00     Prednášky, diskusia k prednáškam, prestávka

Doc. RNDr. Ladislav Miko, PhD.               Ochrana lesa a vlastník lesa v EU

Ing. Ľuboslav Mika                        Ochrana prírody a vlastník lesa

Ing. Roman Šimek ( SVOL)          Ochrana prírody a vlastník lesa v Čechách

Ing. Stanislav Bystriansky           Čo nám bez zásahový režim prinesie a čo zoberie                                                                         

13,00 – 14,00     Obed

 

 

14,00 – 17,00     Prednášky, diskusia k prednáškam, prestávka

Ing. Milan Ovseník        Postavenie vlastníkov lesa na Slovensku

Ing. Stanislav Janský (SVOL) Postavenie vlastníkov lesov v ČR

Ing. Milan Dolňan

Mgr. JUDr. Zuzana Dobšinská, PhD.  Ako privátne sú privátne lesy v Európe?

 

18,00                     Večera

19,00                     Recepcia, neformálna výmena skúseností a diskusia

                              

10. október 2018 (streda) Ekonomika.

 

07,00 – 08,00     Raňajky

08,00 – 12,00     Prednášky, diskusia k prednáškam, prestávka

 

Prof. Dr. Ing. Viliam Pichler       Postačuje súčasná rýchlosť uplatňovania poznatkov o stave a vývoji lesov v manažmente lesných zdrojov?

Dr. Ing. Tomáš Bucha    Štrukturálne zmeny lesnícko-drevárskeho sektora   príležitosť aj pre vlastníkov lesov

Doc. Mgr. Ing. Rastislav Šulek, PhD. Aktuálne poznatky o stave a vývoji lesov – ekonomické dopady a odporúčania do budúcnosti

Doc. Dr. Ing. Jaroslav Šálka  Verejná politika a ekosystémové služby lesa

Ing. Vladimír Šebeň, PhD. Výsledky Národnej inventarizácie a monitoringu lesov SR 2015 – 2016

 

                               12,00 – 12,30                     Závery konferencie

                               12,30 – 13,30                     Obed

 

                              

Program bude priebežne aktualizovaný a dostupný na stránke www.grzvnl.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záväzná prihláška

(prosíme vyplniť za každého účastníka zvlášť)

 

Titul, meno, priezvisko                 ...................................................................

Organizácia                                   ...................................................................

Adresa                                           ...................................................................

IČO                                                ...................................................................    

Telefón                                           ..................................................................

Mail                                                ..................................................................

 

 

 

Prihlášku pošlite prosím na adresu GRZVNL, Šafárikova 71, 048 01 Rožňava alebo mailom.  gemerlesy@nextra.sk do 30. septembra 2018.

 

Zvýhodnený konferenčný balíček v cene 89,- € zahŕňa  ubytovanie, stravovanie , recepciu a účastnícky poplatok.

Cena bez ubytovania: 79,- €

Možnosť platby v hotovosti na mieste konania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miesto konania

 

Prednášky, ubytovanie a stravovanie sú zabezpečené v hoteli DAM (www.hoteldam.sk ) v Košickej Belej.

 

Prosíme o potvrdenie Vašej účasti vyplnením a zaslaním prihlášky. Počet účastníkov konferencie je limitovaný (max. 100 osôb).

 

 

 

 

 

 

 

 

Odborný garant konferencie: Ing. Peter Kicko generálny riaditeľ Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva MPaRV SR

Organizačný garant: Anna Figúrová, Ján  Lach,

 

Gemerské regionálne združenie vlastníkov neštátnych lesov    (GRZVNL)

Šafárikova 71

048 01 Rožňava, SR

 

Kontaktná osoba             Ing. Ján Lach - predseda

Mobil                                   00421 905 892 130

e-mail                                  gemerlesy@nextra.sk 

web                                      www.grzvnl.eu